Business Process Outsourcing zal niet alleen de kosten reduceren, het zal de keten veranderen.

Uitbesteding is een trend die onder financiële dienstverleners niet meer te stoppen is.

Naast de traditionele één op één outsourcing zien we dat er nu na de opkomst van shared service centers een vraag ontstaat naar het concept van shared Business Proces Outsourcing.

Banken en verzekeraars veranderen langzaam maar zeker van administratieve bolwerken naar pure marketing en sales organisaties.

Een van de bekendste voorbeelden van een ‘lean en mean’ georganiseerde, uitbestedende succesvolle organisatie is natuurlijk het Amerikaanse Nike. Dit bedrijf besteedt alles uit van inkoop, productie, administratie tot verkoop. Alleen productontwikkeling en marketing doen ze nog zelf. Hoewel dit voorbeeld misschien nog ver van het bed is voor veel financiële instellingen, zie je toch meer en meer een trend om onderdelen van wat voorheen tot de kernactiviteiten werd gerekend buiten de deur te plaatsen. Belangrijk argument daarbij is nog steeds de kostenverlaging, hoewel “time to market” steeds vaker als doorslaggevend argument genoemd wordt.

Voor sommige bedrijven die volledige uitbesteding nog te spannend vinden is het creëren van shared service centra een hele goede stap in de richting om toch, in ieder geval gedeeltelijk, te kunnen profiteren van schaalvoordelen zonder het heft volledig uit handen te hoeven geven. Tevens is deze tussenstap zeer nuttig voor het structureren en professionaliseren van de interne organisatie zodat op een later moment eenvoudiger tot echte uitbesteding overgegaan kan worden.

Bij shared service centers worden gelijksoortige activiteiten van verschillende labels of afdelingen van een instelling samengevoegd. Een belangrijk voordeel, naast de schaal voordelen, is het opbouwen van een expertise centrum binnen het bedrijf.

Een ander argument, naast de kostenverlaging, om voor outsourcing te kiezen is het betreden van een nieuwe markt zonder daar zelf veel voorinvesteringen in te doen. Dit geldt zowel voor geografisch markten als productmarkten. We kennen natuurlijk EASY en VIRGIN. Dit zijn zeer sterke merken van marketing organisaties die door middel van het uitbesteden van alle operationele en inhoudelijke activiteiten eenvoudig en succesvol nieuwe markten kunnen betreden.

Ook binnen de financiële dienstverlening komt dit voor. Zelf heb ik meegewerkt aan de introductie van Argenta en de Bank of Scotland op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Beide organisaties bezitten een sterk financieel merk en wilden hun diensten op de Nederlandse markt aanbieden. In plaats van een grote investering te doen om de systemen en een organisatie in Nederland op te zetten, konden zij door het uitbesteden van vrijwel alle hypotheekactiviteiten zeer snel en zonder grote opstartkosten in korte tijd een prominente speler worden in een voor hen nieuwe markt.

Vooral dit laatste voorbeeld verwacht ik dat de komende tijd vaker gevolgd zal worden. Het is een relatief simpele manier om in een steeds transparanter wordend Europa diensten Cross-country te kunnen aanbieden. Laten we maar wachten op het succes van EASY-money en VIRGIN-money.

De succesvolle spelers van de toekomst:

Focus op core business
Uitbesteden non core processen en systemen
Operatie op industriële schaal
Standaardisatie van productportfolio
Simplificatie backoffice
Differentiatie frontoffice
Hoge Service Levels voor klanten
Lage operationele kosten
Internationaal opererend
Voorspelbaarheid van de kosten en investeringen
Korte Time To Market voor nieuwe producten/aanpassingen
Operatie is ‘Growth engine’ voor core business
Heeft toegang tot en gebruikt to ‘state of the art’ technologie en processen
Heeft en exploiteert kennis ten behoeve van derden
Standaardisatie van interfaces met andere marktpartijen
Hoge mate van STP